Debesų kelias

  Aušra Dajorė         2017 sausio mėn. 4 d.

Debesų kelias

Viskas pralėkė, kaip dešimt minučių praleistų plaukiojant baseine.

Pūkšt ir panyri! Plauki savo distancija, nežinia kiek ji truks 3 – 10 metrų. Iškišęs galva įkvėpi gryno oro ir vėl paneri. Jauti kaip oda susiraukšlėja, per šiltas vanduo. Išnyri, tuojau atsisuksiu, pasakysiu, apkabinsiu, mylėsiu, vertinsiu, tik suprantu viskas pralėkė, kaip dešimt minučių praleistų plaukiojant baseine.

Medžiai pražydo, saulė neketina nustoti šviesti, kažkas nesilaikantys sukurtų distancijų tarė: – Senas senukas ir nužingsniavo keliu pasišvilpaudamas.

Ranka nesustodama tapė ta sutiktą seną senuką, kurio šypsena primins ir jo distanciją, gal ir nebaigta, tačiau pamokančią...

←  Grįžti į visas istorijas  Peržiūrėti paveikslą  →